ماهی فروش

شماره: 07633550456 ایمیل: help@mahiforosh.ir

آگوست2013

ماهي حلوا

ماهي حلوا(حلوا سفيد و حلوا سياه): اين ماهي از انواع ماهي استخواني است كه دو نوع حلوا سفيد و حلوا سياه دارد. ماهيهاي حلوا عموما در دريا زندگي كرده و وارد خليج كوچك چابهار و خور موسي شده و تغذيه مي كنند و در زمستان و اواسط پاييز به دريا[…]

Read More »

شير ماهي

شير ماهي: شير ماهي در خليج فارس زيست و صيد مي شود و داراي اسكلت استخواني است. ماهي شير تقريبا به شكل هواپيماي جت است و رگه هاي عرضي تيره به مقدار كم و روي بدن ماهي مشاهده مي شود و تقريبا شبيه ماهي قباد بوده اما از آن يزرگتر[…]

Read More »

فروش انواع ماهي و آبزيان خليج فارس و درياي عمان

فروش انواع ماهي ها و آبزيان خليج فارس و دريايي عمان برای اطلاع از نحوه سفارش ماهي و ميگو لطفا اينجا كليك كنيد… فروشگاه ماهي فروش قصد دارد تازه ترين ماهي ، ميگو و آبزيان خليج فارس و درياي عمان را بصورت اينترنتي به فروش برساند. قيمت ماهي ، ميگو و[…]

Read More »